Kjørseskolen er den eldste og første fastskolen i Hemne. Den ble bygd sommeren 1862 for å oppfylle Skoleloven fra 1860, som krevde minst en fastskole i hver kommune. Undervisningen kom i gang fra nyttår 1863 med sunnmøringen Christoffer Øye som lærer. Første skoleåret, som varte i 54 dager, var det 3 klasser og 86 elever. Fraværet var i snitt 9 dager.
Det ble undervist i fagene: Bibelhistorie, salmevers, kristendomslære, lesing, regning, skriving og sang. I 1866 kom "Utvalgte Stykker af Læsebog" (med historie, geografi og naturlære) i tillegg.
I 1955 ble Kjørseskolen nedlagt og elevene flyttet til nybygde Sodin Skole.
En oversikt over elevene som gikk på "Kjørseskolen" i 1863.
 
 
Henrik Nilsen Skaugrand Elen Olsdatter Dalum Kristi Eriksdatter Bugten Reier Nilsen Ødegaard
Johannes Johnsen Haugen Ane Olsdatter Bjerkan Ane Pedersdatter Bugten Endre Johansen Vitsø
Arnt Arntsen Bugten Maria Sivertsdatter Strand Elen Olsdatter Kirkesæther Johan Thomassen Kirkesæther
Johan Olsen Kirkesæther?? Marit Olsdatter Aanes Ingeborg Johansdatter Vitsø Margrethe Hansdatter Øren
Knud Pedersen Dalum Elen Lorentsdatter Hagen Lina Olsdatter Haugen Marit Johnsdatter Haugen
Knud Olsen Strand Rannei Mathiasdatter Bugten Ane Nilsdatter Trøen Elen Nilsdatter Karlsnes
Hans Hansen Kirkesæther Peder Arntsen Kirkesæther Kristine Kristiansdatter Øren Ane Kristensdatter Stølan
Ole Eriksen Stølan Ole Salomonsen Sagnes Gjertru Mathiasdatter Bugten Beret Olsdatter Aanes
Lars Rasmusen Stølan Jakob Olsen Mærkesnes Magnus Henriksen Stølan Ane Hansdatter Gjerstadli
Mikkel Estensen Støen Sivert Eriksen Bugten Kristian Olsen Kirkesæther Elen Larsdatter Stølan
Erik Halvorsen Kirkesæther Johannes Henriksen Dalum Johan Petersen Aasen Oline Ingebrigtsdatter Kirkesæther
Sivert Salomonsen Sagnes Nils Nilsen Skaugrand Elling Fredriksen Strand Magdalene Henriksdatter Stølan
Thrond Olsen Kirkesæther Henrik Ingebrigtsen Øren Ingebrigt Jakobsen Stølan Beret Johnsdatter Vitsø
Ole Nilsen Karlsnes Hans Assersen Vitsø John Andersen Kirkesæther Johanna Sivertsdatter Strand
Henrik Fredriksen Strand Ole Jakobsen Vitsø Anders Rasmusen Kirkesæther Rannei Olsdatter Vitsø
Peder Christiansen Kirkesæther Nils Toresen Rones Henrik Olsen Kirkesæther Elen Johnsdatter Haugen
Ole Ingebrigtsen Kirkesæther John Olsen Mærkesnes Jørgen Eriksen Settem Gurine Olsdatter Kirkesæther
Ane Olsdatter Bugten Henrik Olsen Haugen Johannes Henriksen Stølan Elen Andersdatter Bugten
Elen Toresdatter Rones Maria Olsdatter Ødegaard John Johansen Vitsø Elen Pedersdatter Stølan
Johanna Jørgensdatter Osen Jonetta Eriksdatter Strand Kristian Jøstensen Vitsø Ole Olsen Bjerkan
Beret Ingebrigtsdatter Øren Marit Sivertsd Strand Karl Olsen Bjerkan  
Karen Knudsdatter Mærkesnes Gunelie Olsdatter Aanes Edvard Endresen Bugten