- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet

Notater


Treff 201 til 250 av 12,176

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 244» Neste»

 #   Notater   Linket til 
201 1706: Jon Mikkelsen Ness og Ingeborg Henriksd, innstemnet "for tidlig beganget
Leiermaal". 
Ness, Jon Mikkelsen (I3853)
 
202 1720 ap. Hitterøen (Hitra, Trondhj. , 1721 -1724 Sp. Kjøllefjord og Lebesby, Finmarkens Amt,1736 præst Clemensker

https://wiberg-net.dk/179-Clemensker.htm#ChristenOpdal 
Opdal, Christen Henriksen (I164854)
 
203 1720: gift med Maret Ellingsd Bergsli.
Ingen barn. 
Båtnes, Erik Jonsen (I4050)
 
204 1723: Svarte Olle til ass.råd Scøller for 6 marklag. For 1 kvern - 12 skill.
Garden sådde 2 tønner, hadde 30 lass høy, 2 hester, 9 stor- og 7 småfe. Garden
fikk matr.nr.228.
Skifte etter Olle 1734. 
Songli, Olle (I3954)
 
205 1724: Forlovet. Spons Arn Vuttudal og Sten Nesset Volden, Lars Johansen (I3863)
 
206 1726: Jon stemna broren Iver for "Hans kreatur og for kirke og husfreds
fornermelse". 
Attvending, John Arentsen Vinterdal f (I3988)
 
207 1737: Skøytte Ernestine Drejer 12 markl. til Iver Arntsen Attvending for 37 rd
1/10-1739, "Overdrar min nu påboende gård Atvending (12 Mkl) til Odelsarving
Anders Iversen, soldat i kapt.ltn Jonstrups komp. Kjøpesummen var 37 riksd. 
Attvending, Iver Arentsen (I3987)
 
208 1747 Kapitain i Faderens Reg. i Frankrig, 1755 Oberst for Reg., som han arvede (inddraget 1760), 1759 Adjutant hos Svogeren Greve Turpin de Crissé og deltog i Syvaarskrigen, 1770 Brigader, 1771 dek. m. Ordenen St. Louis, 1776 Chef for Regimentet Armagnac og deltog med dette i den amerikanske Frihedskrig, 1777 Kommandant paa Guadeloupe, 1779 Maréchal de camp.
fik 4 Aug. 1786 Anerkendelse som dansk Greve med Navnet Danneskiold-Løvendal, indtraadte i Emigranthæren under Prinsen af Condé, kom 1795 til Danmark, 1798 dansk Generalmajor, s. A. Chef for Marinekorpset, afg. 1803; 1801, 16 Dec. hvid Ridder, s. A. (17 April) dsk. Gesandt i St. Petersborg, 1803 (22 April) ved den bataviske Republik i Haag.

(finnholbek.dk) 
Danneskiold-Løvendal, François Xavier Joseph greve (I136844)
 
209 1753: Konfirmert Johan Olsen Sinnæs 17 aar.
1790: I Januar kjøpte han 6 potter Dansk vin av Lensmann Lars Isaksen Moe. 
Sinnes, Johan Olsen (I20153)
 
210 1756: Konfirmert Ingebor Olsd Moe. Moe, Ingebor Olsdtr. (I20150)
 
211 1766: Konfirmert Berit Nielsd Aae:
Forlovere: Ole Berg og Nils Mercesnesse.
Usikker på foreldrene. 
Aae, Berit Nielsdtr. Merkesnes f (I1323)
 
212 1767: Konfirmert Johannes Michelsen Ness. Ness, Johannes Michelsen (I4016)
 
213 1769: Konfirmert Ole Michelsen Ness. Ness, Ole Michelsen (I4017)
 
214 1769: Konfirmert, Guru Nilsd Aae.
Usikker på foreldrene. 
Aae, Gurue Nilsdtr. Berdal f (I913)
 
215 1774: Anders solgte Attvending til Arngrim Arensson Annolden for 180 riksd. Attvending, Anders Iversen (I3990)
 
216 1781: lyste Åmund Brønildsen Gisvoldløkken si odelsrett til Songli, og i 1786
selde Ole Andersen garden til Amund Brønnildsen. Han pantsette garden til
Henrich Schøtt for 360 riksdaler. 
Songli, Amund Brønnildson Songli f (I3953)
 
217 1792: Gift med Ola Olsen Lamvik. Haltvik, Anne Ivarsdtr. (I4104)
 
218 1792: skøytte Åmund garden til eldste sønnen, jon, for 360 riksd. og kår til
faren og more Dordi Jonsd. Han pantsette garden for 350 riksd. til Bente
Blichfeldt. 
Songli, John Amundsen (I482)
 
219 18 år Finseth, Bergetha Petronelle Larsdtr. (I146709)
 
220 18.09.1841 Skjøte på GNR:95 BNR:3, Volden.
En Iver Eriksen 6 år i 1801 på Sæterbak i Orkdal.
Test: Peder ...... , Asbiørn .... , Dordi Graven, Gjertru Jon...
1833 skøytte Iver 5 marklag av Sæterbakk til Arngrim Olsen for 180 sp.dlr.
9. mars 1844 selte Iver Eriksen til Ole Henriksen Ødegård - 1 ort 16 sk. - for
200 sp.dlr.
Finner ikke Konfirmasjon. 
Sæterbakk, Iver Eriksen Volden f (I106)
 
221 1800: Marit Andersd Rustli???? (KB-1795-2-G9) Fikkan, Marit Andersdtr. (I20413)
 
222 1801 census for Nyehuus, Næss:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058228004829

(Census says Gubiør Olsdatter) 
Nyhuus, Gunhild Olsdtr. (I165540)
 
223 1801 Folketellingen: Enke har kaar. Bye, Beret Pedersdtr. (I4085)
 
224 1801 Folketellingen: Qvaale, Marta Olsd, Inderst, 29 aar, Ugift, Dagleyer.
Marta Olsd Øraqvaale? ved gifte. 
Qvaale, Martha Olsdtr. Bye f (I4083)
 
225 1801 står det Christi Olsd 50 år ??? Lian, Christi Nilsdtr. (I18927)
 
226 1801, Kilde (S1899)
 
227 1801, Kilde (S1900)
 
228 1801:
Enke 1 gang.
Underholdes hos sønnen med haandarbeyde 
Larsdtr., Marta (I141315)
 
229 1804 Gjerstadli, Erik Halvorsen (I10993)
 
230 1806 ? Strøm, Sara Christina Lossius (I26580)
 
231 1806 Konfirmert: Arnt Eriksen Sæterbach 16 1/2 aar. Sæterbakk, Arnt Ericsen (I2537)
 
232 1806. Konfirmert Orkdal, Ole Larsen Snøshagen 16 aar.
07/06-1841: Kirkeboka Orkdal s 282. Ugifte Ole Larsen Snøsen flyttet til Hemne
Test: Brynnild Harrang, Peder Engløkken, Anders Fossmoe, Marith Harrang, Kari
Olsd Snausen. 
Snøsen, Ole Larsen Harrang f (I473)
 
233 1808: Konfirmert Jacob Eriksen Sæterbach 15 aar.
Test: Ole Jonsen Jamtgaard, Jon Andersen Stokke, Anders Larsen Dørdal, Marith
Harrang og Elie Olsd Winterdal. 
Sæterbakk, Jakob Ericsen (I2538)
 
234 1812 Konfirmert: Amund Johnsen Songli 15 1/2 aar.
Test: Ingebrigt Øren, Rasmus Waawasli, Peder Harrang, Ingebor Melby og Elie
Meegaar...... 
Songli, Amund Johnsen (I488)
 
235 1812 Konfirmert: Marit Eriksd Sæterbakk 14 aar. Sæterbakk, Marit Ericsd (I2539)
 
236 1816 Konfirmert: Iver Eriksen Sæterbakk 14 1/2 aar. Sæterbakk, Iver Eriksen Hollastølan f (I3712)
 
237 1816 Orkdal: Konfirmert. Songli, Dordi Jonsdtr. (I4044)
 
238 1817: "velærværdige hr pastor sognepræst til Sundalen, enkemand" Tønder, Peder Borch (I22937)
 
239 1840, 1847 Johnsdtr., Ingeborg (I108095)
 
240 1848? Familie F11727
 
241 1858-1878 Kistrand
1910-1923 Kamøyvær
1878-1910 Skipsfjord 
Johannesen, Ole Johan (I16485)
 
242 1865. Oppfostringsbarn Volden, 6 år.
1875. Tjenestepike Volden. Til Amerika i 1881. 
Forren, Ragnhild Andersdtr. Vuttudal f (I2779)
 
243 1865: Datter av tjenestekvinne i Belsvik.
1875: Tjenestepike i Dypsæter. 
Belsvik, Elen Johansdtr. Ness f (I3818)
 
244 1865: Dreng Søflid 18 år.
1875: Tjenestekarl Prøvesten f 1849.
1900: Husmann på Hollaaune f 1846. 
Sydholt, Sivert Fredriksen Hollaaunet f (I3485)
 
245 1865: Skograndskleiva.
1875: Berg Hemne. 
Sætersæter, Knut Eriksen (I2135)
 
246 1865: Tjenestepige Holden hos Ole Eriksen 23 år.
1875: (Stølan) Tilreisende ; Inderst, Skredder, Prøvesten, f 1843.
1875: Prøvestein; Tilreisende tjenestepige f 1843.
1900: Husmannskone Aune, f 1841.
Faddere: Christian Sporild, Sivert Aunøen, Esten ibid, Marit Sporild,
Kari Aunøen, Eli L...... 
Hollastølan, Marit Iversdtr. Hollaaunet f (I3486)
 
247 1865: Tjenestepige Holden hos Ole Eriksen.
1875: Husholder Kirksæter hos Handelsmand Sivert Sivertsen. 
Sætersæter, Jorund Johannesdtr. (I3584)
 
248 1865: Øyangen
1875: Otervik, Hitra 
Bjørndal, Bereth Ingebrigtsdtr. (I26442)
 
249 1865: Øyangen, Lensvik
1875: Otervik, Hitra 
Øyangsli, Johan Bernt Johnsen Monsø f (I81241)
 
250 1865= Berenthine Iversdtr., Berntine (I84556)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 244» Neste»